Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka wodna

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 1i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz.328) Rada Gminy Lubrza uchwala na okres od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. nowe taryfy na dostawę wody w następującej wysokości:

  • za 1m3 wody - 3,60 zł brutto,
  • opłata abonamentowa 6,50 zł brutto/m-c

Zakres działalności ZGKiM w zakresie wodociągów podzielony jest na dwa główne rejony ze względu na fakt, iż wodociągi posiadają dwie stacje wodociągowe w tym jedną stację uzdatniania, które zaopatrują w wodę miejscowości, są to:

Wodociąg Olszynka: Stacja Uzdatniania Wody w Olszynce obejmuje wsie: Olszynka, Słoków, Laskowice, Nowy Browiniec i Lubrza
Wodociąg Skrzypiec: ujęcie wody w Skrzypcu obejmuje swym zasięgiem wsie: Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice, Trzebina i Jasiona.

Wodociąg Olszynka

      Stacja uzdatniania wody pracuje w układzie II stopniowym II strefowym ze zbiornikiem wyrównawczym. Wodociąg Olszynka zasilany jest przez dwie studnie głębinowe o głębokości 128m. Pompy głębinowe podają napowietrzoną wodę na filtry ciśnieniowe gdzie następuje jej odżelazienie i odmanganianie. Uzdatniania woda kierowana jest do dwóch dwukomorowych żelbetonowych zbiorników wyrównawczych o pojemności po 200m3 każdy. Ze zbiorników wyrównawczych woda kierowana jest do trzech zbiorników hydroforowych ø 1800mm każdy przy jednym pracującym w I strefie ciśnień i dwóch pracujących w II strefie ciśnień. Aktualnie zapotrzebowanie wody dla rejonu Olszynka, tj. pięciu wsi: Olszynka, Słoków Laskowice, Nowy Browieniec i Lubrza, wynosi 210 m3/dobę. Natomiast wydajność eksploatacyjna dwóch studni wynosi 40,4m3/h, tj. 968m3/dobę, co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania obecnie i na najbliższe lata.

Wodociąg Skrzypiec

       Zlokalizowany jest w miejscowości Skrzypiec, a zbiornik wyrównawczy znajduje się w Trzebinie. Ujęcie wodociągu grupowego Skrzypiec - Trzebina składa się z dwóch studni wierconych Nr 1 i Nr 2 zlokalizowanych     na terenie Stacji Wodociągowej w Skrzypcu. Wodociąg Skrzypiec zaopatruje w wodę wsie: Skrzypiec, Trzebina, Dytmarów, Krzyżkowice i Jasiona. Ujmowana woda nie wymaga uzdatniania. Wodociąg Skrzypiec pracuje w następującym układzie wodociągu:

strefa I - ciśnieniowo - grawitacyjna: studnie współpracują ze zbiornikiem wyrównawczym jednocześnie zasilając wsie Skrzypiec, Dytmarów i Krzyżkowice. 
strefa II - grawitacyjna: zbiornik zasila część wsi Trzebina i wieś Jasiona
strefa III - ciśnieniowa: część wsi Trzebina z sieci grawitacyjnej po przez pompownię jest zasilana ciśnieniowo.

Łącznie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy zaopatruje w wodę około 3739 osób w dziewięciu wsiach.


Pliki do pobrania:

DOCProcedura przyłączenia do sieci wodociągowej.doc (58,00KB)
PDFProcedura przyłączenia do sieci wodociągowej.pdf (250,30KB)
DOCWniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego.doc (22,00KB)
PDFWniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego.pdf (188,99KB)
DOCWniosek o określenie warunków dostawy wody.doc (26,50KB)
PDFWniosek o określenie warunków dostawy wody.pdf (108,01KB)