Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo najmu lokalu użytkowego w miejscowości Lubrza ul. Harcerska 1 na okres 3 lat

PDFInformacja o wynikach przetargu.pdf (228,64KB)


OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBRZY

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518), oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr V/34/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Lubrza

 • Ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo najmu lokalu użytkowego w miejscowości Lubrza ul. Harcerska 1 na okres 3 lat.

Lokal użytkowy położony na parterze budynku komunalnego w miejscowości Lubrza ul. Harcerska 1. Lokal ten składa się z dwóch pomieszczeń oraz łazienki o pow. użytkowej 34,05 m². Wyposażonego w energię elektryczną, C.O. oraz WC. Dotychczas wykorzystywany jako Punkt Lekarski przychodni lekarskiej.

Cena wywoławcza wynosi: 446,74 zł - opłata miesięczna łącznie z C.O.

 • w/w lokal użytkowy można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem ZGKiM, dostępnym pod nr tel. 77/4375288 wew. 45.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2020 o godz. 09.00 w siedzibie ZGKiM w Lubrzy ul. Harcerska pok. Nr 3.
 • Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nie później niż do dnia 24.03.2020 na 2 godz. przed przetargiem w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, ul. Harcerska 1, pok. Nr 4 lub na konto BS w Prudniku odział w Lubrzy Nr: 70890500002000000016610001.
 • Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest ceną netto.
 • Do wylicytowanej ceny nabycia zostaje doliczony podatek VAT, wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Uczestnicy przystępując do przetargu zobowiązani są do okazania dowodu wpłacenia wadium.
 • Wadium przepada na rzecz ZGKiM, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny równej lub wyższej od wywoławczej, oraz gdy wygrywający uchyli się od dokonania zakupu.
 • Minimalne postąpienie -1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Osoba ustalona, jako najemca, winna w terminie 7 dni od daty przetargu podpisać umowę najmu, w przeciwnym wypadku Zakład Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej w Lubrzy odstąpi od zawarcie umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
 • Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

077/4375288 wew. 44-47 w godz. Od 7 00 do 15 00.