Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatek mieszkaniowy

Strona archiwalna

 

PRZYZNAWANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, ul. Harcerska 1 48-231 Lubrza
  tel. 77/4375288 wew. 46
  GODZINY PRACY: Poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Sposób załatwienia spraw:

 1. Rozpatrzenie podania o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 2. Wdanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku;
 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskany dochód;
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – dokumenty, dotyczące aktualnej powierzchni użytkowej oraz wyposażenia technicznego lokalu, rachunki za energię elektryczną, wodę, kanalizację i śmieci.

Opłaty:

 • nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

 • miesiąc od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Formularze do pobrania: